logoPetitNoFons

COMUNICAT: CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
A LA JUNTA DIRECTIVA

En la reunió de la Junta Directiva d’aquesta tarda per acord de Junta s’ha decidit iniciar el procés electoral per renovació de la composició de la junta.

El procés es durà a terme amb el següent calendari:

  • Designació dels membres que composaran la Junta Electoral: Divendres 9 de Març de 2018 a les 17:00.
  • Data límit per fer consultes i reclamacions al cens electoral: Divendres 16 de Març de 2018 a les 21:00.
  • Data límit per a la presentació de candidatures: Divendres 16 de Març a les 21:00.
  • Assemblea General Extraordinària per dur a terme les votacions per a la composició de la Junta: Divendres 23 de Març de 2018 a les 19:00

Per a poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, de conduir o el passaport.

A Santa Coloma de Cervelló, 2 de Març de 2018