Aquesta tarda a les 19.00 en Assemblea General Extraòrdinaria s'ha procedit a l'elecció de la Junta Directiva. Havent-se presentat només una sola candidatura, l'encapçalada pel Ferran Martínez, aquesta ha quedat proclamada com a nova junta directiva de l'entitat.

Posteriorment s'ha dut a terme el nomenament de càrrecs entre els components de la Junta. Així queden nomenats:

  • Vicepresident: Rafel Aguiló
  • Tresorer: Nicolás Rubio
  • Secretaria: Sheila Batlle

La resta de components de la Junta, Kaleu Damacena, Sergi Padruno i Marc Dengra ostentaran el càrrec de vocal.